Đã đóng

secure PowerMTA and Interspire email marketer

Dự án này đã được trao cho PhilMichaud với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

I am looking for an expert in PowerMTA, it seems that this third one sending SPAM from my VPS and I believe that you use PowerMTA to do so, I'm not sure. I need someone to audit my VPS and determined as they send SPAM and "secure" my PowerMTA.

Use PowerMTA and Interspire Email Marketer.

The payment is released to verify there is no more SPAM in the VPS.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online