Đã Đóng

Unpack/unprotect and deobfuscate VProtect type .exe

I have .exe that is protected with VProtect, I need it unprotected, fully working and deobfuscated.

Budget is 150$

Kỹ năng: Lắp ráp, Debugging, Kĩ thuật

Xem thêm: unpack vprotect, deobfuscate exe, deobfuscate vprotect, exe deobfuscate, unpack exe, deobfuscate unpack exe, unpack unprotect deobfuscate, vprotect unpack, deobfuscate, protected exe, unpack protected exe, unpack asprotect exe, unpack packed exe, unpack rar exe, unpack exe installers, unpack aspack exe, unpack exe aix, exe unpack

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Valmiera, Latvia

Mã Dự Án: #1658891

4 freelancer đang chào giá trung bình $175 cho công việc này

i32

See PM for details.

$150 USD trong 1 ngày
(5 Đánh Giá)
3.7
rahul0123

Hi, I would like to do this for you. Please check ur PMB.

$200 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
kongtiew1

I have many experience for unprotect.

$200 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Johnny0989

Hi, please see PMB for details.

$150 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0