Đã hoàn thành

geo-technical engineering question paper

Được trao cho:

hasance06

Please check your PM for details.

$30 USD trong 1 ngày
(24 Đánh Giá)
4.9

6 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

salmanmughal

Let's start work!

$30 USD trong 2 ngày
(15 Nhận xét)
4.6
tanvir2008

Please see the PM. Thanks.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
FourLeafClover

Hi. Recently taken CE Board Exam.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
daniese

I am a senior structural engineer and be good at shallow and deep foundations. I can solve your question. And I mastered US code and EU code series

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vfmauring

please see PM.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
1.0