Đã Đóng

Soil Mechanics Exam Problem-2

10 freelancer đang chào giá trung bình $36 cho công việc này

hasance06

Please check your PM for details.

$30 USD trong 1 ngày
(26 Nhận xét)
4.9
Nilupa

Please check your PM box.

$50 USD trong 1 ngày
(8 Nhận xét)
3.7
KonstantinosK

Hello sir I can do this job

$40 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
2.8
richsan928

Hi I done this work with in 1 & half days

$35 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
bea11077

I am a geotechnical engineer with PhD. I can certainly help you with you little soils problem.

$40 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
harmeeksingh

Hi.... Please see PMB.

$35 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
1.4
tanvir2008

Please see the PM

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
giwas

I'm an civil engineer (Master of science) and could solve your soil exam work. Kind Regards

$40 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vfmauring

Hi plz see PM

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
1.0
shalanifer

please see the PM.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0