Đã Đóng

Buffer Design

2 freelancer đang chào giá trung bình $115 cho công việc này

RLT

See details in MB.

$100 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
2.4
msapulmo

I have 2 yrs experience in Cadence Allegro, just see my portfolio.

$130 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0