Đã Hủy

DSD assignment

i would like a tutor to work on my Digital logic Desgin using b2 Logic Software,

any expert with the software and expert at desgining

[url removed, login to view]

can pay 40$

B2 LOGIC software .....................this is very important

http://dl.dropbox.com/u/2852409/Doc-4-1-11_6-36_AM-page-1.pdf

Kĩ năng: Kĩ thuật điện, Điện tử, Kĩ thuật, Matlab and Mathematica, Vi điều khiển

Xem nhiều hơn: pdf electronics engineering, digital tutor, b2, assignment work, dropbox page, work assignment, assignment software, assignment engineering, dropbox software, electronics assignment pdf, assignment pdf, pdf expert, digital logic electronics, dropbox work, expert assignment, software engineering expert assignment, software doc, engineering software, assignment pay, desgin page, electronics assignment, tutorapex com, salesforce com lead assignment rules, private doc links com, pay assignment

Về Bên Thuê:
( 359 nhận xét ) Mutrah, Oman

ID dự án: #1011434

2 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

rijojani

I'll help you complete this project. please check PM

$150 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
jitech

i can work on b2logic software please consider me i m ready for work

$150 USD trong 12 ngày
(0 Nhận xét)
0.0