Đã Hủy

DSD assignment

i would like a tutor to work on my Digital logic Desgin using b2 Logic Software,

any expert with the software and expert at desgining

[url removed, login to view]

can pay 40$

B2 LOGIC software .....................this is very important

Kỹ năng: Kĩ thuật điện, Điện tử, Kĩ thuật, Matlab and Mathematica, Vi điều khiển

Xem thêm: pdf electronics engineering, digital tutor, b2, dropbox page, dropbox software, pdf expert, digital logic electronics, dropbox work, software doc, engineering software, desgin page, digital desgin

Về Bên Thuê:
( 358 nhận xét ) Mutrah, Oman

Mã Dự Án: #1011434

2 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

rijojani

I'll help you complete this project. please check PM

$150 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
jitech

i can work on b2logic software please consider me i m ready for work

$150 USD trong 12 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0