Đã hoàn thành

Engineering Assignment needed to be done

Need an assignment done and presentation points written. Its signals based assignment. Questions are attached.

Please bid and PMB me your qualifications and whether or not you can do this job.

Need 4 people who do this assignment separately.

So PMB me the price.

Assignment Length would be 2500-3000 words.

Presentation needed in Bullet format.

Happy Bidding!

Here are the questions.

Kĩ năng: Giáo dục & Gia sư, Kĩ thuật điện, Điện tử, Kĩ thuật, Vi điều khiển

Xem nhiều hơn: price engineering, need engineering, engineering price, be electronics engineering, need engineering assignment done, done, need signals, assignment engineering, assignment 3000 words, presentation engineering, done please, assignment words, electronics assignment questions, job assignment, points needed presentation, 2500 words assignment, electronics questions, presentation needed, 3000 words assignment, wasishah506, engineering bidding, assignment 2500 words, Written assignment , bullet points assignment, assignment questions

Về Bên Thuê:
( 612 nhận xét ) Rawalpindi, Pakistan

ID dự án: #1632813

Được trao cho:

sherazi11

hi please check ur PMB

$300 USD trong 7 ngày
(2 Đánh Giá)
3.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

tashanewsome

Please check PM

$200 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0