Đã Hủy

matlab small task

please check link for details

[url removed, login to view]

i can pay 20$ for the task with comments and need a different copy of what u have done .....for that willl pay 10$ [url removed, login to view] total 30$ with wonderful review :)

Kỹ năng: Kĩ thuật điện, Điện tử, Kĩ thuật, Toán học, Matlab and Mathematica

Xem thêm: small task, matlab], matlab, matlab for, matlab c#, docx, small matlab, task done, small copy, task need done, task matlab, engineering matlab, review electronics, need matlab, small matlab program, need task done, tutorapex com, small matlab projects electronics students, pay matlab, matlab details, link electronics, tutorapex, need macro excel repeats copy paste, task pay, WONDERFUL

Về Bên Thuê:
( 359 nhận xét ) Mutrah, Oman

Mã Dự Án: #1013176

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

ronobir1

Please check PM

$30 USD trong 1 ngày
(29 Đánh Giá)
5.1
lazuch

I can fulfill MATLab project

$30 USD trong 2 ngày
(5 Đánh Giá)
2.5