Đã Hủy

need fax blasting 10,ooo a month

I need to find the cheapest way to send average 10,000 faxs a month.

All US phone numbers.

Kĩ năng: Asterisk PBX, Kĩ thuật điện, Điện tử, Kĩ thuật, VoIP

Xem nhiều hơn: need engineering, ooo, month, find the fax no, find average numbers, need blasting, client187, send fax, need electronics, need 100 phone numbers, fax numbers, need 1000 phone numbers, need 1000 unique phone numbers forwarded call center, need phone numbers, need phone numbers arizona people, 000 month, need buy 1000 phone numbers

Về Bên Thuê:
( 37 nhận xét ) Hallandale, United States

ID dự án: #959541

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

voipmanvn

hi, I have a solution. please contact me to talk more thanks.

$200 USD trong 3 ngày
(10 Nhận xét)
4.3