Đã Hủy

wifi IP camera module

Need to develop a cheaper solution for wifi IP camera module:

1, sensor: CCD

2, with memory card, of course;

3, smaller in size, like less than 40mmx40mm

4, with audio function.

You need to provide a rough target cost for the module, lead time and suggestion.

5, sensor: CMOS sensor is allowed too.

Kĩ năng: Thuật toán, Điện tử, Kĩ thuật, Cơ điện tử, Vi điều khiển

Xem nhiều hơn: wifi camera module, wifi camera module audio, engineering lead, electronics engineering course, wifi module camera, camera memory, wifi, IP camera, engineering solution, camera, camera ip, course module, camera camera, camera wifi, wifi camera, camera ccd, electronics module, WIFI MODULE, cost engineering, sensor module, camera module, ccd camera, engineering card, lingjun, audio camera

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) shenzhen, China

ID dự án: #1033546

2 freelancer đang chào giá trung bình $2000 cho công việc này

qbitsu

Please check PM

$3000 USD trong 60 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
chipworker

please PM with details

$1000 USD trong 20 ngày
(1 Nhận xét)
0.0