Đang Thực Hiện

Modelling of a wind turbine in Matlab/Simulink

4 freelancer đang chào giá trung bình $165 cho công việc này

RfPhD

check ur PM plz,

$120 USD trong 5 ngày
(28 Nhận xét)
5.9
RotorProgrammer

Ready to help you.

$100 USD trong 3 ngày
(28 Nhận xét)
5.4
Raghavanps

See private message please

$250 USD trong 15 ngày
(8 Nhận xét)
4.5
reallifetech

See details in MB.

$220 USD trong 4 ngày
(15 Nhận xét)
4.4
TheDarer

Plz see PMB.

$90 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
2.3