Đóng

Pattern classification questions involving matlab and probab

Dự án này đã được trao cho lehuyendiep với giá $220 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

I need to answer the questions attached in the document,

this involves,

normal distribution

mahlanobis distance

euclidean distance

and writing scripts to do this in matlab. It needs to be done by saturday the 16th of June.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online