Đang Thực Hiện

Raster Display from any X,Y, Coordinates

The Raster Image to generate from real time X,Y Coordinates. The Raster should be displayed with colors. Details in PMB only.

Kỹ năng: Kĩ thuật, Matlab and Mathematica

Xem thêm: raster, coordinates, display image, engineering matlab, arbitration details pmb work, matlab mathematica image, matlab details, display time, image display, column display details osc

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Ludhiana, India

Mã Dự Án: #1037633

Đã trao cho:

superucheny

Please, give me the details.

$100 USD trong 1 ngày
(8 Đánh Giá)
3.3

5 freelancer đang chào giá trung bình $122 cho công việc này

tkousar

Plz see my PM.

$150 USD trong 2 ngày
(12 Đánh Giá)
4.7
mahar63

More details please.

$150 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
nlrcmani

Please check PMB

$150 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
nelepos

need more details

$60 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0