Đang Thực Hiện

seven mechanical engineering questions

I have 7 questions on mechanical engineering. I need answers in 20 hours from posting this project. If you can do I pay you 5 USD/ question. I need the answers after the questions into a doc file. Thank you.

Kỹ năng: Kĩ thuật, Kĩ thuật cơ khí

Xem thêm: mechanical engineering questions, mechanical engineering questions doc, need engineering, mechanical engineering question answers doc, mechanical, mechanical engineering, engineering, engineering c++, c++ questions, Project mechanical, usd engineering, posting questions, free cwk doc file converter, best doc file boarder, cwk file doc file, aspnet doc file upload, edit doc file posted website, word change encoding doc file, cwk doc file, convert docx doc file, doc file extractor, doc file reader, questions answers

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) targoviate, Romania

Mã Dự Án: #1071647

4 freelancer đang chào giá trung bình $34 cho công việc này

hasance06

Please check your PM for details.

$30 USD trong 1 ngày
(45 Đánh Giá)
5.1
saranga86

Please see the PM.

$35 USD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
3.4
UmarMahmood

Please see PM for more details.

$35 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
2.4
wahab15

I can do it

$35 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
1.8