Đang Thực Hiện

Vehicle dynamics queastions

hello, I have 5 problems in vehicle dynamics that i need it to be solved.

looking for someone how can solve it correctly with neat work.

send me a message and i can send you the problems.

Thanks

Kỹ năng: Kĩ thuật, Kĩ thuật cơ khí

Xem thêm: dynamics problems, engineering dynamics problems, dynamics 2012, problems need solved, mechanical engineering work, thanks message facile form, thanks message customer

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Jua, United States

Mã Dự Án: #1700590

2 freelancer đang chào giá trung bình $125 cho công việc này

Hnnghia

Hello, I can do it. Please send me the problems. Regards

$150 USD trong 1 ngày
(9 Đánh Giá)
3.4
Kattyboy

Kindly check PM.

$100 USD trong 2 ngày
(3 Đánh Giá)
3.2