Đã Hủy

software design assignment

[url removed, login to view]

itelia b is what we use you can download this

questions 1-4 are to do with this

please let me know ..i can pay 50$

Kỹ năng: Lập trình C, Phần mềm cài sẵn, Thiết kế trò chơi, Cơ điện tử, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: b design, u design, microcontroller design, docx, dropbox download, microcontroller software, dropbox software, download dropbox, microcontroller questions, design microcontroller, engineering software, software download, download shirt design software

Về Bên Thuê:
( 358 nhận xét ) Mutrah, Oman

Mã Dự Án: #1010301

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

shafi7136

Hi, I express my interest to work with you. Thanks, Shafi

$50 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0