Đã hoàn thành

Simple design convertion

Need to convert psd into DIv based [url removed, login to view] Seo friendly and all browser compatible

## Deliverables

Attached is the jpg and other image explaining the design looks in a browser. Design should be exactly the same. PSD will be provided once bid is accepted.

Kĩ năng: Kĩ thuật, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm, Mĩ thuật

Xem nhiều hơn: software convert psd to html, engineering design software, convert psd design to div based html, simple design, convertion, c to c convertion, convert design image html, convert div html image, simple architecture design, div convert image, convert div jpg, div jpg, simple design html, div based html psd, div based psd, psd div based html, convert div html, convert psd jpg, architecture design psd, psd div convert

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) RWP, Pakistan

ID dự án: #2789957

Được trao cho:

youdefinewesolve

See private message.

$6 USD trong 2 ngày
(7 Đánh Giá)
2.7

4 freelancer chào giá trung bình$7 cho công việc này

anirudhagupta01

See private message.

$7 USD trong 2 ngày
(10 Nhận xét)
2.7
anjanphukan

See private message.

$7 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sudilav

See private message.

$7 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
0.0