Đã Đóng

abaqus expert needed, easy taskfew

more info will b shared in chat

Kĩ năng: Kĩ thuật, CAD/CAM, Kĩ thuật cơ khí, Phân tích phần tử hữu hạn, Abaqus

Về khách hàng:
( 106 nhận xét ) chandigarh, India

ID dự án: #34816701