Đã hoàn thành

Battleship Matlab

Đã trao cho:

IoliteTech

Hi, Please check PM.

$100 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
2.5

3 freelancer đang chào giá trung bình $117 cho công việc này

adysa

pls See my PM

$150 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
JacoB1708

Him I will be glad to help you.

$100 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0