Đã Đóng

build a project using JTAG and Scanworks

Job Description:

I have created a project with ScanWorks and I 'm getting errors form netlist and schematic....The sequences wont run free of errors.

Kĩ năng: Kĩ thuật, Kiểm tra phần mềm

Về khách hàng:
( 4 nhận xét ) Huntsville, United States

ID dự án: #35191364

2 freelancer chào giá trung bình$23 cho công việc này

fayyazs789

Hi there

$16 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0