Đã Đóng

Harmo Robot Programmer -- 2

Job Description:

Harmo Robot Programming and EOAT build and design.

Kĩ năng: Kĩ thuật, Kiểm tra phần mềm

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) United States

ID dự án: #36239241

4 freelancer chào giá trung bình $56/giờ cho công việc này

fayyazs789

Hi there

$75 USD / giờ
(4 Nhận xét)
4.2
SMBelectronics

Hello! I am excited to bid on your project and would like to offer my expertise in Harmo Robot Programming and EOAT build and design. As an experienced robotic engineer, I understand the importance of precision and ac Thêm

$50 USD / giờ
(8 Nhận xét)
3.9