Đã hoàn thành

heat transfer project

Được trao cho:

morisoo

A proposal has not yet been provided

$2 AUD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer chào giá trung bình $4/giờ cho công việc này

$5 AUD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0