Đã Đóng

Microwave_EMI_EMC_analysis -- 2

1 freelancer đang chào giá trung bình $55 cho công việc này

Chehada

I work in the design of micrwave circuits and tested them , and supervised by the meister students in this field

$55 CAD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0