Đã Đóng

Need a Tutor with Mathematics -- 2

This project requires Proof and argument based solutions. More details will be shared in provate chat.

Kĩ năng: Kĩ thuật, Matlab and Mathematica, Thuật toán, Statistics, Toán học

Về khách hàng:
( 149 nhận xét ) Rawalpindi, Pakistan

ID dự án: #33748242