Đã hoàn thành

English - Polish Translation

Được trao cho:

ITStudent

I'm a native Polish speaker, ready to start asap.

$30 USD trong 0 ngày
(71 Đánh Giá)
4.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

sinhalaking

*********************************************** I AM THE TRANSLATER YOU ARE LOOKING FOR ********************************************************************* Check the PMB for Traslations Example

$50 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0