Find Jobs
Hire Freelancers

Experienced Aptis Tutor Needed

$30-250 USD

Đã đóng
Đã đăng vào khoảng 2 tháng trước

$30-250 USD

Thanh toán khi bàn giao
I'm in need of an Aptis mentor who can dedicate 5-10 hours per week to assist me with test preparation. Key Requirements: 1. Expertise in English language teaching 2. Proficiency in Aptis test preparation 3. Understanding of the Direct Method of language assessment techniques In addition to these skills, I require someone who understands and can implement the Direct Method teaching approach. This will ensure an effective and efficient learning process. Ideal candidates should have previous experience in a similar role. Providing evidence of successful tutoring or mentorship in Aptis will be a plus. Looking forward to your bids!
Mã dự án: 37781655

Về dự án

3 đề xuất
Dự án từ xa
Hoạt động 20 ngày trước

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc
3 freelancer chào giá trung bình $163 USD cho công việc này
Avatar người dùng
Hello, my name is Ambeneck Simplice and I am from Cameroon. Teaching English language is my passion. I have had an amazing experience in the field of teaching as I get to interact with learners while helping them identify their needs, interests, and skills. I equally learn from them through interactions. I have 3 years of teaching experience and I am a good TOEFL class teacher. I explore a variety of different teaching methods such as lectures, discussions, cooperative learning, questioning, experiential learning, formative assessment and others, to facilitate the teaching and learning process. Book a trial lesson with me so we can discuss your goals and how I can help you reach them.
$200 USD trong 7 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
Avatar người dùng
I am excited to apply for the position of Aptis mentor and am confident in my ability to assist you with test preparation. With my extensive experience in English language teaching, I possess the expertise needed to guide you through the Aptis test effectively. My proficiency in Aptis test preparation ensures that I can provide targeted support tailored to your needs. Furthermore, my deep understanding of the Direct Method of language assessment techniques allows me to employ innovative teaching strategies that promote active learning and rapid skill development. By implementing the Direct Method teaching approach, I can create an immersive learning environment that mirrors natural language acquisition, ensuring an efficient and effective learning process for you. In my previous roles, I have successfully tutored and mentored students in Aptis test preparation, helping them achieve their desired scores and excel in their language proficiency. I am dedicated to providing personalized support and fostering a positive learning experience that empowers you to succeed.
$140 USD trong 7 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0

Về khách hàng

Cờ của MACEDONIA
Debar, Macedonia
0,0
0
Phương thức thanh toán đã xác thực
Thành viên từ thg 1 27, 2020

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.