Đã Đóng

A person in Lisbon who can be my friend

A person in Lisbon who can be my friend. I will go to Lisbon in September but I can't speak Portuguese, I want to find someone who can help me to live in Lisbon

Kỹ năng: Tiếng Anh (Anh), Tiếng Bồ Đào Nha

Xem thêm: i in portuguese, Lisbon, want find person, speak portuguese, help live center osticket, want add live gold price website, want post live scores website, help live chat, find friend, osticket help live chat, want help, osticket integration help live center, person person, find person uk, send friend request person myspace, want mafia live bot, live person

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #4550959

2 freelancer đang chào giá trung bình £166 cho công việc này

BernFreelancer

Hello, I'm from Lisbon! Please check PM.

£166 GBP trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
mariamarques00

Please check your private messages.

£166 GBP trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0