Đã Đóng

Lao interpreter

Job Description:

We need a Lao language interpreter for an onsite interpretation for a medical appointment with a Docotr on 12/22/22 at 3:30pm in PLEASANT HILL, IOWA

Kĩ năng: English (UK) Translator, English (US) Translator, Freelance, Lao động phổ thông, Local Job, Odd Jobs

Địa điểm: Pleasant Hill, United States

Về khách hàng:
( 2 nhận xét ) Allen, United States

ID dự án: #35568271