Translate Turkish to English or Spanish

Đã Hủy Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Hủy

You speak native Turkish and either PERFECT English or Spanish. I will have several meetings this week in Istanbul. You will attend the meetings with me.

Before I hire you a telephone interview is a must.

English (UK) Translator English (US) Translator Biên dịch viên tiếng Tây Ban Nha Dịch thuật Biên dịch viên tiếng Thổ Nhĩ Kì

ID dự án: #37476209

Về dự án

11 đề xuất 2 tháng trước đang mở

Địa điểm: İstanbul, Türkiye