Đã Đóng

English to chains 2

Need Native chain Translator to Translate a document. No agency or farm. Bid only Native. Thanks

Kỹ năng: Tiếng Anh (Anh)

Xem thêm: need translator english spanish

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #14898600

4 freelancer đang chào giá trung bình $5/giờ cho công việc này

$5 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
paupp

A proposal has not yet been provided

$5 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
Luoqiy

I am a native Chinese and major in English

$5 USD / giờ
(1 Đánh Giá)
0.0
MuhammadWisal406

A proposal has not yet been provided

$5 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0