Đã Đóng

Follow up on police report case with Ulsan Nambu Police Station (Korea)

Looking to hire local Ulsan resident in Korea to help to follow up police report case in Ulsan Nambu Police Station. Minimum 1 call follow up per week and one physical visit per month required.

Strictly for Ulsan local residents only, with good English speaking/writing skills.

Kĩ năng: English (US) Translator, Tổng đài, Car Driving, Freelance, Lao động phổ thông, Office nói chung, Local Job, Hỗ trợ điện thoại, Xử lý điện thoại, Travel Ready, Trợ lí trực tuyến

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) PETALING JAYA, Malaysia

ID dự án: #32679019