Còn mở

Asap proofreading of 7000 words from portuguese to english

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $62 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
46
Mô tả dự án

Need to proofread Manual 7000 words from portuguese to english.

ASAP

within 12hours

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online