Đã đóng

Chinese to English Proofreader

Dự án này đã được trao cho freelanceryang với giá $20 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

We would like to proofread 5 financial files that were translated from Chinese into English. All applicants must have a very strong command of both languages and verifiable proof of proofreading or relatable skills. NO AGENCIES OR TEAMS, NO EXCEPTIONS!! Budget: $.005 per word, Turnaround: Immediate

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online