Đã đóng

Daily English conversation on skype wanted! 2$ for 60 minutes

Dự án này đã được trao cho PriVitam với giá $2 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
51
Mô tả dự án

As a German I`m searching for an English tutor because I need to practice my English skills with regular conversations on skype. It´s not important that you are a professional tutor, you just should be if possible a native English speaker and be eloquent enough for a daily conversation about various topics.

My goal is to achieve more fluency and expand my wordpower in English.

I´m paying 2 $ for 60 minutes, we will talk if possible one hour every day.

This is an ongoing project until it starts getting boring. We will start at the 17th of February.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online