Đã đóng

Dutch Transcribers Needed

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $23 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

We are looking for qualified Dutch Audio to Dutch text transcribers and Dutch Audio to English text translators to join our team. Pay would be $ [url removed, login to view] / min for Dutch to Dutch and $0.5 / min for Dutch to English.

Please apply stating your experience and the rate you're looking for translator per audio hour.

Once we have received your information, if your skills match our criteria, we will contact you as soon as possible.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online