Đã đóng

EXPLAINER VIDEO

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $75 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$40 - $50 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

explainer video needed urgently. its a 2 1/2 min video. we have budget set look below.www. [url removed, login to view] has a video (1 st you will see if you scroll down) explaining the model of their work. We need a similar style and feel with voice over and music( i will provide voice over but need you to put the music as well) are you able to do this? I so how long would this take as i need it ASAP

NEED STORYBOARD IN 1 DAY AND VIDEO DONE IN 1 DAY AS WELL TOTAL 2 DAYS. **BUDGET IS SET**

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online