Đã đóng

English to Arabic Translator Needed

Dự án này đã được trao cho ayakamelasu với giá $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

We would like to translate a 1,000 word project from English into Arabic. All applicants must be native speakers of Arabic and must possess a strong command of English. Applicants must also possess verifiable proof of translation expertise in the language pair. NO AGENCIES OR TEAMS, NO EXCEPTIONS! Budget: $[url removed, login to view] USD, Turnaround: 24 Hours

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online