Đã hoàn thành

English conversation on skype wanted for 3 days!

Dự án này đã kết thúc thành công bởi filipperunicic với giá $2 USD / hour trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

My regular English teacher isn´t available until Tuesday next week. I am searching someone for replacement.

I´m paying 2 $ for a 60 minutes English conversation.

After finishing the conversation you will get a 5 star rating for acquiring new clients.

Don´t think too much about it and just place a bid.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online