Đã hoàn thành

FAIR Basic Assessment Form

Dự án này đã kết thúc thành công bởi chyconsl với giá $46 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

Read pages 123-149 of chapter 8 "Risk Analysis Examples" in Freund (2015) Measuring and Managing Information Risk: A FAIR Approach. Based on the scenario and the instructions in the Jones "FAIR Basic Risk Assessment Guide (BRAG)," fill out two FAIR Basic Risk Assessment Forms (word doc) (one for each threat community). I have attached the files to this posting! Am looking for a 30 - $50 project!

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online