Đã hoàn thành

Female Voice Over Artist Needed

Dự án này đã kết thúc thành công bởi VoiceByJaneen với giá $22 CAD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

Hi!

We would like a female voice over artist to record and say clearly the name of a website url which is:

total media tracks dot com

4 or 5 different ways - should be firm and inviting.

Thanks!

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online