Đã đóng

Looking for chat/support staff member

Dự án này đã nhận được 73 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $6 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
73
Mô tả dự án

We are looking for someone to join our support staff to answer emails mainly and handle other administrative things.

- Your job is to answer emails, provide support, and handle things like refunds and conflicts with orders.

- We will also need you to run the chat service and answer questions people may have.

- We are looking for people who can cover the time from around Sunday through Thursday from 18:00 to 24:00 EST (New York time).

- This is also a part time job

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online