Đã đóng

Need some different voices.

Dự án này đã nhận được 108 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $116 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $300 USD
Tổng đặt giá
108
Mô tả dự án

Hello, I need some voice actors who have good voice with professional recording studio. I have some works i will pay also good rates but i need good voices. if we like your voice is good then you are selected for our regular basis. Please place your bid how much your charge for per 500 words script with your voice samples must be. I need English, German, Indonesian, French, Spanish, Japanese, Italian, Arabic for now. Thank You.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online