Đã đóng

Need a voice-over for an ex-plainer video

Dự án này đã nhận được 60 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $64 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$50 - $75 AUD
Tổng đặt giá
60
Mô tả dự án

Hi there,

I need a voice artist (preferably from Australia/US) to provide voice over for an explainer video we are creating. The explainer video is related to HR industry.

I am looking for about 300 words (1 - 2 minute voice over)

Please respond back with your previous voice samples.

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online