Đã đóng

Office assistant (can work remotely)

Dự án này đã nhận được 1 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $252 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 CAD
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Project is to contact a dozen or so contest winners who speak French to inform them of their win, administer a skill-testing question, arrange for a Winner Release form to be signed and returned. Must be located in Canada, bilingual (English and French) and be able to use Word and email.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online