Đã đóng

Proofread Something

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₫154528 VND / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₫40000 - ₫200000 VND / hour
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

We are looking for transcribers for the following project:

1. Source language : English

2. Target language: English

Transcriber must have :

1. Native language : English

2. Experience in transcription : at least 2 years

We have recently launched a new project that requires transcription

Due to the expected high volume of work we need to add more qualified transcribers to our team. This will be an ongoing project.

If chosen, you will be sent each 10-minute audio to transcrip. Please bid for the 60-minute audio

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online