Đã đóng

Recruiter needed

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $23 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

Right now we're seeking for recruiter to help us fill US and EU positions. We hope to find specialist for a long-term cooperation. Our clients mostly interested in IT and Sales specialists. We propose good commission for each candidate hired, also, we can sign a contract with you if needed. Recruiter must be well educated in English, conversational and written. Please, contact us to find out more about this job.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online