Đã đóng

Sound effect and voice adding to cartoon (English&Spanish)

Dự án này đã nhận được 37 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $48 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

We have video (cartoon for kids) with duration <5min and need your help to add better sound effects instead what we have now and spell several words in English and Spanish with nice voice of child or/and lady. You can check our video in here: [url removed, login to view]

We have 8 fruits names and 8 digits need to be said.

Ideally, after you prepare Background music / soundtrack + Sound effects + Voice, it should be synchronized with our video.

We are going to have several series of cartoon and looking forward to have partners for this kind of job.

Fill free to contact me in case you have any query.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online