Đã đóng

TRANSCRIBE IMMIGRATION FILE - 60 MINUTES - ONGOING PROJECT

Dự án này đã nhận được 21 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $73 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

I am looking for a native Vietnamese for transcription of an immigration audio of a Vietnamese person to Canada. It's a 68-minute long audio with 10 minutes already transcribed!! Looking for Professionals!!

Turnaround Time - 24 Hours

Budget - $20

We will be getting 4 Hours more of this work with complete and satisfactory submission of this work, which makes total cost for the project to $100.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online