TRANSCRIBE IMMIGRATION FILE - 60 MINUTES - ONGOING PROJECT

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 21

Mô Tả Dự Án

I am looking for a native Vietnamese for transcription of an immigration audio of a Vietnamese person to Canada. It's a 68-minute long audio with 10 minutes already transcribed!! Looking for Professionals!!

Turnaround Time - 24 Hours

Budget - $20

We will be getting 4 Hours more of this work with complete and satisfactory submission of this work, which makes total cost for the project to $100.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online