Đã đóng

TRANSCRIBE/PROOFREAD AUDIO FILES FOR ME REGULARLY

Dự án này đã nhận được 63 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹21017 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
63
Mô tả dự án

Hi, we're looking for professional transcribers for both transcription as well as proofreading of our ongoing projects.

Rates for Transcription: INR 20-25 per minute of audio (USD 18-22 per hour)

Rates for Proofreading: INR 10-12 per minute of audion (USD 9-11 per hour)

REGULAR WORK AVAILABLE!! SEEKING ONLY PROFESSIONAL TRANSCRIBERS!!

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online