Còn mở

Transcribe 120 minutes of audio - need fast turnaround

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $120 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
62
Mô tả dự án

Looking for a top notch transcriber to write down 2 conversations @ 60 minutes each between 2 speakers. Subject line: nutritional supplementation, minerals and amino acids. No time stamps required. Thank you!

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online